logoW ostatnich dniach zostało zrealizowane zadanie budowy oświetlenia drogowego ulicy Dworcowej w Gradowicach. Dotychczas na tym odcinku drogi brakowało latarni ulicznych zapewniających odpowiednią widoczność i bezpieczeństwo użytkowników drogi.

Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ok. 29,5 tys. zł, w skład którego wchodziły opłaty przyłączeniowe, dokumentacja geodezyjna, projektowa oraz wykonawstwo.

Natomiast skwer zieleni na Rynku w Wielichowie doczekał się nowych latarni oświetleniowych. Zły stan techniczny poprzednich nie nadawał się do dalszej eksploatacji.