logo"Przebudowa drogi – ulicy Rolnej w m. Wielichowo"
W dniu 13 maja 2016 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przebudową nawierzchni drogi i chodników na ul. Rolnej. Prace rozpoczęły się 29 marca 2016 r.

W ramach realizacji robót wykonano nową nawierzchnię drogi, wjazdów na posesję i chodników z kostki betonowej. Odwodnienie wody opadowej z jezdni wykonano jako ściek przykrawężnikowy, który odprowadza wodę do studzienek kanalizacji deszczowej.
Koszt całej inwestycji wraz z dokumentacją, pozwoleniami i uzgodnieniami to: 156 060,00 zł.

"Przebudowa drogi – odcinka ulicy Jesionowej w m. Wielichowo"
W dniu 23 czerwca 2016 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przebudową nawierzchni drogi i chodników na ul. Jesionowej. Prace rozpoczęły się 30 kwietnia 2016 r. W ramach realizacji robót wykonano nową nawierzchnię drogi, wjazdów na posesję i chodników z kostki betonowej. Odwodnienie wody opadowej z jezdni wykonano jako ściek w osi jezdni, który odprowadza wodę do studzienek kanalizacji deszczowej.
Koszt całej inwestycji wraz z dokumentacją, pozwoleniami i uzgodnieniami to: 169 393,00 zł.

Przebudowa dróg, chodników i wykonane przejść dla pieszych znacznie poprawiła bezpieczeństwo oraz warunki korzystania z drogi zarówno dla kierujących pojazdami jak i pieszych.