logo Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2016/2017 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2016 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października 2016 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września 2016 r. do 31 października 2016 r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada 2016 r. Art. 20 Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 7 września 2007 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2015 poz. 859 ze zm.)