logo W dniu 30 czerwca 2016 roku odbył się odbiór remontowanego chodnika na ul. Szkolnej od skrzyżowania z ul. Fabryczną w m. Gradowice. Prace remontowe polegały na przełożeniu i wyrównaniu istniejącej kostki brukowej na odc. 260 mb.

Wcześniej kostka ułożona była na podsypce piaskowej, teraz ułożona została na podbudowie z podsypki cementowo-piaskowej co zwiększy jej stabilność. Przy niektórych posesjach krawędź chodnika wzmocniona została krawężnikiem oporowym.

Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie.

Środki na realizację pochodziły z funduszu sołeckiego sołectwa Gradowice, całkowity koszt remontu to: 16 020,00 zł

W 2017 roku sołectwo Gradowice zamierza kontynuować remont chodnika na ul. Szkolnej w kierunku ul. Ogrodowej.