logo W miejscowości Wilkowo Polskie na ul. Nowina trwa remont chodnika.

W ramach realizacji remontu przewiduje się:
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod chodnik grub. 10cm,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej typ BEHATON grub. 6cm, kolor szary,
- podbudowa betonowa na wjazdach grub. 20 cm + podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,
- ułożenie nawierzchni wjazdów z kostki betonowej typ BEHATON grub. 8cm, kolor czerwony,
- ustawienie krawężnika 15x30cm na ławie betonowej od strony jezdni,

Wykonawcą robót jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie.
Termin zakończenia realizacji zadania określono na 29 lipiec 2016 r.