logoBurmistrz Wielichowa informuje o przeznaczeniu do zbycia nieruchomości w formie bezprzetargowej na poprawienie warunków nieruchomości przyległych

ZARZĄDZENIE NR 45/2016 BURMISTRZA WIELICHOWA z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie przeznaczenia do zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiące gminny zasób nieruchomości opisane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia