logo W środę 27 lipca 2016 r. podczas zebrania wiejskiego w Śniatach odbyły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące planowanej do realizacji przez gminę Wielichowo inwestycji związanej z przebudową dróg w Śniatach.

Zadanie obejmuje odcinek ul. Wierzbowej, ul. Szkolną oraz odc. ul. Leśnej o łącznej długości 1400 mb. Wstępną koncepcję przebudowy przedstawił pan Radosław Formanowski z Pracowni Projektowej FORMA s.c w Wilkowicach. Podczas spotkania mieszkańcy mieli możliwość zgłaszania uwag i sugestii do zaproponowanych przez projektanta rozwiązań. Na podstawie wspólnie z mieszkańcami wypracowanej koncepcji przygotowany zostanie projekt oraz kosztorys inwestycyjny.

Podczas zebrania mieszkańcy podjęli również uchwałę w sprawie wyrażenia woli przystąpienia sołectwa Śniaty do regionalnego programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020". Jest to program skierowany do sołectw z terenu województwa wielkopolskiego, realizowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Uczestnictwo w tym programie, po spełnieniu wszystkich wymagań formalnych daje szanse na pozyskanie dodatkowych środków finansowych na realizację zadań, które wynikają z wypracowanych przez mieszkańców planów odnowy danej miejscowości.

Do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" przystąpiło również sołectwo Pruszkowo oraz sołectwo Zielęcin. Stosowne uchwały w tej sprawie zostały podjęte podczas zebrań wiejskich w dniach 26 i 28 lipca 2016 r.