logo W piątek, 22 lipca 2016 r. Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska uczestniczyła w obchodach Powiatowego Święta Policji, które odbyły się w sali Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim.

W wydarzeniu połączonym z obchodami 97. rocznicy powstania Policji udział wzięli przedstawiciele Powiatu Grodziskiego, wójtowie, burmistrzowie, przewodniczący rad gmin oraz szefowie jednostek powiatowych – Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej oraz Prokuratury Rejonowej. Podczas odchodów przedstawiono nowego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji, nadkomisarz Romę Figaszewską. Wydarzenie było także okazją do wręczenia awansów i odznaczeń. Komendant Powiatowy Policji, Dariusz Rusinek wręczył swoim podwładnym awanse na stopnie wyższe, życząc dalszego rozwoju w szeregach Grodziskiej Policji. Podczas obchodów nastąpiło także uroczyste pożegnanie odchodzącego na emeryturę aspiranta sztabowego Krzysztofa Kuciaka, który w ostatnim czasie pełnił funkcję Komendanta Komisariatu Policji w Rakoniewicach. Na koniec zaproszeni goście przekazali kwiaty, gratulacje, podziękowania i wyrazy uznania za pełnioną służbę w Powiecie Grodziskim na rzecz wszystkich jego mieszkańców.