logo W ramach funduszu sołeckiego w budynku świetlicy wiejskiej w Łubnicy został wykonany montaż urządzeń klimatyzacyjnych.

Celem inwestycji było zwiększenie komfortu uczestników imprez na Sali.

Koszt zadania wyniósł 19.950 zł.

Ponadto Rada Sołecka wsi Łubnica przeznaczyła ze środków własnych kwotę 3.000 zł na montaż urządzenia klimatyzacyjnego na zapleczu kuchennym.