logo Zakończono remont chodnika na ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie

W dniu 29 lipca 2016 roku zakończyły się roboty związane z remontem chodnika na ul. Nowej w m. Wilkowo Polskie.

W ramach realizacji remontu wykonano:
- nawierzchnię chodnika z kostki betonowej typ BEHATON grub. 6 cm, kolor szary, na podsypce cementowo-piaskowej pod chodnik grub. 10 cm,
- podbudowa betonowa na wjazdach grub. 20 cm + podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,
- nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej typ BEHATON grub. 8 cm, kolor czerwony, na podbudowie betonowej grub. 20 cm + podsypka cementowo-piaskowa grub. 5 cm,
- ustawienie krawężnika 15x30cm na ławie betonowej od strony jezdni,
Wykonawcą robót był Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wielichowie.

Trwa remont odc. drogi wojewódzkiej nr 312 na ul. Dworcowej w m. Wielichowo WZDW w Poznaniu

Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu rozpoczął remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w m. Wielichowo (ul. Dworcowa) i Wielichowo-Wieś.

Wykonawcą robót drogowych jest firma Bartovia sp. z o. o. z Poznania.
Remontowany odcinek drogi to ul. Dworcowa od skrzyżowania z ul. Działkową do skrzyżowania z ul. Strzelecką.

Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej na ul. Parkowej w Wielichowie

W dniu 2 sierpnia 2016 r. na odcinku ul. Parkowej w m. Wielichowo od ul. Śliwkowej do ul. Słonecznej, ZGKiM w Wielichowie rozpoczął roboty związane z budową odcinka kanalizacji sanitarnej.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.