logo Urząd Miejski w Wielichowie informuje, że jest możliwość otrzymania dotacji w ramach projektu "Dotacje na start". Projekt skierowany jest do kobiet zamieszkałych na terenie gminy Wielichowo na założenie własnej firmy.

W ramach realizowanego projektu oferuje się:
- Udzielenie bezzwrotnej dotacji w kwocie 22 700 zł.
- Wsparcie pomostowe w kwocie 1750 miesięcznie przez okres 1 roku.
- Kwota 1600 zł na specjalistyczne usługi doradcze.
- Specjalistyczne szkolenia przygotowujące do prowadzenia własnej firmy.
- Zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

Istotnym elementem wsparcia w/wym. Projektu jest dotychczas nie stosowane wsparcie pomostowe w kwocie 1750 zł miesięcznie przez okres 1 roku.

Rekrutacja do projektu przewidziana jest do 31.08.2016

Więcej informacji pod numerem telefonu 614433914 oraz na stronie internetowej www.gwarancja.com.pl