logo Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że do dnia 30 sierpnia 2016 roku można składać wnioski z prośbą o pomoc w zakupie posiłków dla dzieci w szkole w roku szkolnym 2016/2017 w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Pomoc w formie posiłku w szkole może być przyznana nieodpłatnie uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego tj. kwoty 514 zł na osobę w rodzinie oraz przy jednoczesnym wystąpieniu jednej z dysfunkcji wymienionej w art. 7 pkt. 2-15. Podstawa prawna: art. 8 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).