logo Dnia 20 sierpnia 2016 r. w Zielęcinie odbyły się dożynki wiejskie organizowane przez Sołtysa Przemysława Woźnego i Radę Sołecką.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Honorata Kozłowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Genewefa Feldgebel oraz dyrektor szkoły w Łubnicy Celina Mołdrzyk. Starostami Dożynek byli pani Agata Poloch i pan Ryszard Pluskota, którzy tradycyjnie przekazali chleb Burmistrzowi Wielichowa. Dożynki rozpoczęły się częścią artystyczną, w której brali udział zarówno dzieci jak i dorośli, którzy swoimi pokazami zabawiali licznie przybyłą publiczność. Dla wszystkich osób przybyłych na dożynki czekała darmowa grochówka oraz kawa i placki przygotowywane przez mieszkanki Zielęcina. Cała impreza odbyła się w miłej i rodzinnej atmosferze i trwała do późnych godzin.