logo Zakończono prace remontowe na odc. drogi wojewódzkiej nr 312 na ul. Ziemińskiej w m. Wielichowo-Wieś.

Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu zakończył remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w m. Wielichowo-Wieś na ul. Ziemińskiej odc. od ul. Strzeleckiej do ul. Działkowej

Wykonawcą robót drogowych była firma Bartovia sp. z o. o. z Poznania która wykonała zadanie za kwotę 243 605,81 zł brutto. Gmina Wielichowo dołożyła 79 128,91 zł brutto na remont chodnika po lewej stronie od ul. Strzeleckiej do ul. Działkowej.

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w dniu 27.09.2016 r. rozpoczyna remont kolejnych odcinków w ciągu dw 312.

Roboty rozpoczną się na od miejscowości Ziemin w kierunku miejscowości Śniaty. Wykonawcą robót będzie firma COLAS Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Palędziu.
Koszt inwestycji: 3 088 236,60 zł brutto.

Nazwa zadania
"Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz na odcinku Wielichowo – Wilkowo Polskie"
W związku z remontem nawierzchni przewidziano
- miejscowość Wielichowo ul. Rakoniewicka (od stacji benzynowej do skrzyżowania
z ul. Grodziską ) w km 5+246 ÷ 5+915,
- miejscowość Ziemin w km 8+578 ÷ 9+057,
- odcinek Ziemin – Śniaty w km 9+057 ÷ 11+859,
- odcinek Śniaty – Wilkowo Polskie w km 13+687 ÷ 15+097.
Celem opracowania jest poprawa stanu nawierzchni jezdni, wymiana zniszczonych elementów ulic, remont istniejących chodników, zjazdów oraz zatok postojowych. Dodatkowo w związku ze wzmocnieniem nawierzchni, uregulowane zostanie istniejące odwodnienie nawierzchni.

Za utrudnienia powstałe w wyniku prowadzonych prac - przepraszamy

Mapa zasadnicza - Wielichowo

Mapa zasadnicza - Ziemin