logo Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT" w Czempiniu informuje, iż  począwszy od miesiąca października 2016 roku, na terenie gmin członkowskich, będą prowadzone kontrole prawidłowości segregacji odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości.

Kontrole będą miały charakter wybiórczy i cykliczny. W przypadkach stwierdzenia nieprawidłowej segregacji lub jej braku zostanie nałożona w drodze decyzji administracyjnej wyższa opłata w  wysokości 20 zł od mieszkańca.