logoSerdecznie zapraszamy do zpoznania się z Zarządzeniem Burmistrza Wielichowa w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie "Programu współpracy Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

 

Zarządzenie nr 58/2016 Burmistrza Wielichowa z dnia 28 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi w sprawie "Programu współpracy Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017"

Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Miasta i Gminy Wielichowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017