logo W dniu 28 września 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie podpisana została umowa z wykonawcą Bartovia Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. F. Firlika 26, na wykonanie zadania pn.: "Przebudowa drogi – odc. ul. Przemysłowej w m. Wilkowo Polskie".

Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 217 748,23 zł brutto. Wybrana w przetargu oferta była jedną z dwóch, które wpłynęły w postępowaniu.

Zakres zadania obejmuje odcinek 0,237 km, od ul. Głównej w stronę łąk.

W ramach realizacji projektu przewiduje się wykonanie:
- nawierzchnię jezdni z masy betonu asfaltowego
- nawierzchnię wjazdów z kostki betonowej BEHATON grub. 8 cm, kolor czerwony,
- nawierzchnię chodników z kostki betonowej BEHATON grub. 6 cm, kolor szary,
- ściek przykrawężnikowy z kostki betonowej typu HOLLAND, grub. 8 cm, kolor szary,
- odwodnienie powierzchniowe poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych
i poprzecznych

Termin zakończenia realizacji zadania określono na 31 październik 2016 r.

Przepraszamy za utrudnienia powstałe w ruchu drogowym.