logo 14 września 2016 r. w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu odbyła się uroczysta gala, podczas której nastąpiło wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Jubileusz Chrztu Polski 966 – 2016r. Bądźcie wierni łasce chrztu świętego.

Konkurs zorganizowany był przez Zespół Szkół Specjalnych nr 102 w Poznaniu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem ProFUTURO pod patronatem: J.E. Arcybiskupa Poznańskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Dyrektora Muzeum Archidiecezjalnego i Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu.

Wśród nagrodzonych znalazła się uczennica Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów – Zuzanna Misiorna, która w kategorii II, czyli kl. IV – VI zajęła II miejsce.

Jak wynika z protokołu jury, w którym zasiadali: Karolina Komasa – prof. Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Maria Romana Gierczyńska – artystka, Aleksandra Pudelska – kustosz Muzeum Archidiecezjalnego, Elżbieta Witkiewicz – doradca plastyczny w ODN, ks. Marcin Głowiński – Dyrektor Wydziału Katechetycznego i Grażyna Piosik – Dyrektor ZSS nr 102 w Poznaniu na konkurs nadesłano 905 prac z całej Polski.

Uroczystość podsumowującą konkurs uświetnił występ uczniów ze Szkoły Muzycznej, a także pokaz "Stół Mieszka i Dobrawy".

Następnie otwarta została wystawa nagrodzonych prac, które jeszcze przez około 2 tygodnie będzie można oglądać w Muzeum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Oprócz nagrody rzeczowej, jaką były książki, gry oraz sprzęt elektroniczny zwycięzcy wzięli udział również w dwudniowej wycieczce po Poznaniu. Organizatorzy zadbali o to, aby laureaci mieli okazję bliżej poznać miejsce, tak bardzo związane z początkami państwa polskiego.

Program wycieczki obejmował: zajęcia interaktywne "Brama Poznania", zwiedzanie katedry, zajęcia w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci, przejście Traktem Królewsko – Cesarskim, zwiedzanie fary, koncert organowy oraz spacer po Starówce.

Konkurs wpisywał się w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski, ale był również formą integracji młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnikami.

Zuzi serdecznie gratulujemy wygranej.

Prezentacja ze zdjęciami dostępna jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=le-c_frw6wA