logo W dniu 24 września 2016 r. na terenie gminy Wielichowo odbyły się II Manewry Ratownicze Jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Powiatu Grodziskiego.

Celami imprezy było: doskonalenie umiejętności ratowniczych członków jednostek KSRG, integracja podmiotów KSRG powiatu grodziskiego.

Poszczególne załogi miały do zrealizowania cztery zadania ratownicze tj:
- pożar warsztatu na terenie spółdzielni w Łubnicy
- wypadek samochodowy obok byłej stacji kolejowej w Wielichowie
- wypadek rowerzysty przewożącego butlę z gazem, która w efekcie zapaliła się na terenie parku w Wilkowie Polskim
- test wiedzy pożarniczej.

W dalszej kolejności uczestnicy udali się do miejscowości Śniaty, gdzie przeprowadzono modelowy pokaz z zakresu pożarów wewnętrznych z wykorzystaniem domu ogniowego.

Całość manewrów uzupełniły: wnioski z przebiegu założeń i tradycyjna grochówka.