logo w środę 16 listopada 2016 r. w przedszkolu "Świat Bajek" w Wielichowie odbyło się wręczenie nagród w projekcie ekologicznym "EDUEKO" realizowanym przez Związek Międzygminny "CZO-SELEKT" z siedzibą w Czempiniu.

Celem projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu było uświadomienie dzieci i młodzieży, a za ich pośrednictwem również dorosłych, jak ważne jest właściwe segregowanie odpadów i recykling. w projekcie wzięło udział łącznie 140 placówek oświatowych, w tym: 54 przedszkola, 69 szkół podstawowych i 17 gimnazjów. Projekt przebiegał dwuetapowo i obejmował: przeprowadzenie lekcji o tematyce ekologicznej w placówkach oświatowych oraz konkurs "Świat pięknieje - tworzenie i malowanie koszy na odpady". z terenu gminy Wielichowo nagrodę, za zajęcie 3 miejsca w kategorii "przedszkola" otrzymało Przedszkole w Wilkowie Polskim, gdzie koordynatorem projektu była Barbara Andrzejewska, natomiast wyróżnienia przypadły dla: Przedszkola Świat Bajek w Wielichowie (koordynator Marta Sroczyńska), Szkoły Podstawowej im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim (koordynator Lucyna Odważna) oraz dla Szkoły Podstawowej im. Polskich Poetów w Łubnicy (koordynator Anna Rudzka). Dodatkową niespodzianką jaką przygotowali organizatorzy projektu dla przedszkolaków z Wielichowa i Wilkowa Polskiego był spektakl o tematyce ekologicznej, w którym aktorzy w wesoły sposób przedstawili dzieciom najważniejsze zasady segregowania śmieci.