logo Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją odnośnie obecnie realizowanych inwestycji na terenie gminy Wielichowo.

Wzmocnienie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz na odcinku Wielichowo – Wilkowo Polskie
Remont drogi wojewódzkiej na odcinkach Śniaty – Wilkowo Polskie, Ziemin – Śniaty i odcinek ul. Rakoniewickiej w m. Wielichowo dobiega końca. W ramach zadania poprawiono stan nawierzchni jezdni, wymianę zniszczonych elementów ulic, remont istniejących chodników, zjazdów oraz zatok postojowych. Dodatkowo w związku ze wzmocnieniem nawierzchni, uregulowane zostały istniejące odwodnienia nawierzchni.

Remonty chodników w ciągu dróg powiatowych na terenie Gminy Wielichowo

Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3571P Dębsko – Prochy wraz z odwodnieniem w miejscowości Pruszkowo (dł. 210 mb)
Zakres robót obejmuje rozbiórkę oraz wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej na odcinku 210 mb wraz z elementami towarzyszącymi, takimi jak rozbiórka i ponowne ułożenie obrzeży betonowych oraz regulację istniejącego krawężnika i wymianą krawężnika na długości ok. 80 m. Integralną częścią przeprowadzenia robót w obrębie chodnika przy drodze powiatowej jest również przestawienie bariery sprężystej oraz uformowanie skarpy nasypu na którym zlokalizowany jest chodnik i oczyszczenie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami kanalizacji deszczowej na odcinku przeznaczonym do przebudowy.

Przebudowa kanalizacji deszczowej wraz z przełożeniem chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3593P Wielichowo – Kamieniec w miejscowości Trzcinica (od KM 3+840 do KM 4+370 – strona lewa)
Zakres robót obejmuje przebudowę oraz odtworzenie uszkodzonych elementów przepustu z rur prefabrykowanych betonowych wraz z regulacją i oczyszczeniem elementów towarzyszących w postaci wpustów ulicznych, przykanalików, jak również ścianą czołową przepustu. Drugą częścią realizacji, stanowiącą integralną część przebudowy kanalizacji deszczowej są prace drogowe w pasie chodnika oraz istniejących wjazdów z kostki brukowej betonowej. Obejmują rozebranie istniejących nawierzchni wraz z elementami towarzyszącymi, znajdujących się w złym stanie technicznym. Rozbiórki nawierzchni zostały założone wraz z podbudowami, profilowaniem oraz zagęszczeniem podłoża oraz wykonaniem nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wymianą włazów studni kanalizacji deszczowej oraz regulacją mediów znajdujących się w pasie zaplanowanych do wykonania wjazdów na posesje i nawierzchni chodnika.

Za utrudnienia powstałe w wyniku prowadzonych prac – przepraszamy
Planowany termin zakończenia robót 15.12.2016 r.

Budowa parkingu (dz. nr 158) przy ul. Ratuszowej w m. Wielichowo
Przy ul. Ratuszowej w m. Wielichowo trwają prace przy budowie parkingu. w pierwszym etapie wykonane zostało ogrodzenie z płyt betonowych odgradzające parking od posesji prywatnej. Kolejnym etapem będzie wykonanie parkingu na osiem stanowisk zgodnie z dokumentacją projektową.