logo w poniedziałek 21 listopada 2016 r. Burmistrz Honorata Kozłowska wraz z Sekretarzem Gminy Ewą Kasperską złożyły życzenia pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie z okazji ich święta.

Ośrodek wykonuje zadania zlecone na rzecz potrzebujących mieszkańców naszej gminy, znajdujących się często w trudnej sytuacji życiowej, realizuje usługi opiekuńcze oraz stwarza warunki do pobudzania społecznej aktywności w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, dlatego życzymy im wrażliwości na potrzeby innych, ciągłego rozwoju oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.