logo "Świat pięknieje – tworzenie i malowanie koszy na odpady" - pod takim hasłem realizowany był projekt ekologiczny EDUEKO zorganizowany przez Związek Międzygminny "Centrum Zagospodarowania Odpadów SELEKT" w Czempiniu.

W ramach przedsięwzięcia uczniowie klas V i VI szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum w Zespole Szkół im Polskich Noblistów w Wielichowie uczestniczyli w ekolekcjach. Koordynatorki projektu panie Anna Krawczyk i Emilia Michalska przybliżyły zagadnienia gromadzenia i właściwej segregacji śmieci. Podczas zajęć uczniowie uzupełnili swą wiedzę na temat rodzajów odpadów, czasu ich rozkładu, a tym samym wpływu na stan środowiska naturalnego. Uczniowie mieli również za zadanie posegregować śmieci do odpowiednich koszy. Otrzymali broszury "Jak postępować z odpadami i być eko?". Zawarte w nich treści mają uświadomić dzieciom, młodzieży oraz dorosłym, jak ważne jest właściwe segregowanie odpadów i recykling. Podsumowaniem projektu było przygotowanie przez klasy pomysłu na ciekawe pomalowanie kosza na odpady. Pomysłów nie brakowało. Komisja konkursowa wytypowała dwa z nich do realizacji – na poziomie szkoły podstawowej projekt klasy Va, natomiast w gimnazjum – klasy IIc. Uczniowie ochoczo zabrali się do pracy. Jej efekty można podziwiać w naszym mieście. Kosz uczniów klasy V upiększył krajobraz wokół Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów przy ul. Kościelnej, a gimnazjaliści ucieszyli dzieci z Przedszkola "Świat Bajek" przy ul. Łąkowej. i chociaż w ostatecznym rozrachunku kosze nie zostały nagrodzone przez organizatora konkursu, to świat stał się piękniejszy, a nasi uczniowie bardziej świadomi ekologicznie.