2017 Rokiem Franciszka Ratajczaka

24 listopada 1887 roku w Śniatach urodził się Franciszek Ratajczak, Powstaniec Wielkopolski, górnik, aktywny członek Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Zbliżająca się 100 rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego jest doskonałą okazją, aby w sposób szczególny uczcić Fr. Ratajczaka. Z okazji 130 rocznicy jego urodzin gmina Wielichowo postanowiła ustanowić rok 2017 Rokiem Franciszka Ratajczaka. Honorowy patronat nad Rokiem Franciszka Ratajczaka w Wielichowie objął Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak. W programie naszych obchodów zaplanowaliśmy wiele imprez o charakterze patriotycznym, edukacyjnym i sportowym. Kalendarz został tak ułożony, aby mieszkańcy gminy, a zwłaszcza placówki oświatowe a także inne instytucje oraz organizacje włączyły się ze swoimi działaniami i aktywnym uczestnictwem w zaplanowane przedsięwzięcia. Z tej okazji powstały materiały graficzne, które będą prezentowane w zakładce znajdującej się na stronie www.wielichowo.pl Są tam m.in.: pliki graficzne do wydrukowania na kopercie, koszulce, fladze. Ponadto zamieścimy tutaj regulaminy wszystkich konkursów, które w związku z rokiem Ratajczaka zostaną ogłoszone. Zachęcam do włączenia się w organizację wydarzeń, które zostały wpisane do kalendarza.

Honorata Kozłowska
Burmistrz Wielichowa


Materiały graficzne


Kalendarz wydarzeń związanych z obchodami "Roku Franciszka Ratajczaka"

 • 19 luty 2017 r. - Uroczysta inauguracja obchodów "Roku Franciszka Ratajczaka" w Śniatach
 • Marzec - listopad 2017 r. - konkursy związane z tematyką powstańczą i postacią Franciszka Ratajczaka:
  - Konkurs teatralny "Jeden dzień z Powstania Wielkopolskiego - inscenizacja" dla uczniów kl. 6 szkół podstawowych i gimnazjum gminy Wielichowo (rozstrzygnięcie w listopadzie)
  - Konkurs plastyczny "Od Franusia do Franciszka" dla uczniów kl. 1-3 szkół podstawowych gminy Wielichowo (rozstrzygnięcie w czerwcu)
  - Konkurs literacki "Od Franusia do Franciszka” dla uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych gminy Wielichowo (rozstrzygnięcie w czerwcu)
  - Konkurs plastyczny na projekt okładki książki o Franciszku Ratajczaku- dla uczniów kl. 4-6 szkół podstawowych gminy Wielichowo (rozstrzygnięcie w czerwcu)
  - Konkurs na przygotowanie spotu filmowego o Franciszku Ratajczaku - dla uczniów gimnazjum gminy Wielichowo (rozstrzygnięcie w czerwcu)
 • 1 maja 2017 r. – Rajd Rowerowy "Śladami Franciszka Ratajczaka".
 • 16 września 2017 r. - X Jubileuszowe Biegi przełajowe im. Franciszka Ratajczaka w Wilkowie Polskim.
 • 25 listopada 2017 r. - Drużynowa gra terenowa dla szkół z terenu gminy Wielichowo w Wilkowie Polskim.
 • 26 listopada 2017 r. - Konkurs kulinarny dla Stowarzyszeń i Kół Gospodyń Wiejskich z ternu gminy Wielichowo - "Tort urodzinowy dla Franciszka".
 • 26 listopada 2017 r. - Urodziny Franciszka – podsumowanie uroczystości "Roku Franciszka Ratajczaka", rozstrzygnięcie konkursów, wręczenie nagród.