tn_woz00001W dniu 13 lutego 2006r Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wielichowie, która włączona jest w Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy otrzymała średni samochód pożarniczy z napędem na dwie osie marki Star LE 14.220 4x4 BB.

Zakup samochodu w kwocie ponad 465.000 zł został sfinansowany ze środków Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie ,Oddziału Wojewódzkiego ZOSP w Poznaniu ,Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie,Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,oraz z budżetu Miasta i Gminy Wielichowo. W/w samochód wzmocni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych Jednostki OSP w Wielichowie i będzie wspomagał trzy mocno wyeksploatowane 30 letnie samochody pożarnicze.

Image Image