logoUprzejmie informujemy, że w piątek 25 listopada 2016 r. w Wielichowie odbędzie się Koncert uczniów zajęć muzycznych odbywających się w Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Wielichowo. Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logo W środę 16 listopada 2016 r. Burmistrz Honorata Kozłowska wzięła udział w zorganizowanym w Grodzisku Wielkopolskim "Festiwalu zawodów".

logo W dniu 15 listopada 2016 r. w filię biblioteczną w Wilkowie Polskim po raz kolejny odwiedziła grupa przedszkolaków wraz z wychowawczynią.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z filmem dotyczącym Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, przygotowanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Film

logo W dniach 14 i 15 listopada 2016 r. w sali Centrum Kultury w Wielichowie odbyły się spektakle dla dzieci w wykonaniu aktorów teatru Kultureska.

logo W sobotę 12 listopada 2016 r. w sali wiejskiej w Śniatach miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich zorganizowało biesiadę andrzejkową dla mieszkańców wsi.

logo W dniu 9 listopada 2016 r. na stacji kolejki wąskotorowej w Wielichowie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Ziemi Grodziskiej LEADER.

logo 11 listopada 2016 r. o godz. 16:00 rozpoczęły się w Wielichowie uroczystości 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

logo 8 listopada 2016 r. w ramach realizacji zadania pod nazwą "Aktywizacja i integracja mieszkańców gminy Wielichowo" zgodnie z umową nr FE.524.2/2016 z dnia 4 marca 2016 r. zawartą pomiędzy gminą Wielichowo a Stowarzyszeniem Kół Gospodyń Wiejskich w Wielichowie zorganizowane zostały przez Zarząd Stowarzyszenia warsztaty kulinarne z dietetyczką Panią Oktawią Kowala z Grodziska Wielkopolskiego.

logo Zbliżająca się zima to najtrudniejsza pora roku dla osób żyjących w niedostatku. Zapewnienie osobom potrzebującym ciepłego ubrania, ciepłego posiłku, schronienia jest rzeczą najważniejszą w okresie niskich temperatur.

logo W dniu 10 listopada 2016 r. odbył się odbiór końcowy robót związanych z przebudową nawierzchni drogi i chodników na odcinku ul. Przemysłowej w miejscowości Wilkowo Polskie. Prace rozpoczęły się 28 września 2016 r.

logo W środę 9 listopada 2016 r. w ramach "Spotkań kuratorskich" odwiedziły galerię Magiel - obejrzały wystawę "Fallen" Igora Mikody - dzieci i młodzież - klasa 4a oraz 6b Szkoły Podstawowej z Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie, jak również grupa "Smerfy" z Przedszkola "Świat Bajek" w Wielichowie wraz z opiekunami.

logoUprzejmie informujemy, że 23 listopada 2016 r. w Nowym Tomyślu odbędzie się spotkanie "Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności na obszarach wiejskich" organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu. Serdecznie zapraszamy.

Program spotkania

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją odnośnie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Informacja

logo Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego "POMOC ŻYWNOŚCIOWA" 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (Podprogram 2016).

logo We wtorek 8 listopada 2016 r. filię biblioteczną w Wilkowie Polskim po raz kolejny odwiedzili uczniowie kl. 0 wraz z wychowawczynią.

logo W niedzielę 6 listopada 2016 r. w sali wiejskiej w Łubnicy odbyło się spotkanie dla mieszkańców wsi z okazji Dnia Seniora. Organizatorami spotkania byli: Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich.

Serdecznie zapraszamy to zapoznania się z filmem z Konferencji inaugurującej Lokalną Strategię Rozwoju, która odbyła się 19 października 2016 r. w Łubnicy.

tn.img01

logo Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami konkursów ekologicznych zorganizowanych przez gminę Wielichowo w ramach projektu: "Dobre rady na odpady-akcja informacyjno-edukacyjna wśród dzieci i dorosłych mieszkańców gminy Wielichowo" dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

logoW związku z przypadającym w dniu 11 listopada 2016 r. Narodowym Świętem Niepodległości zwracam się do wszystkich mieszkańców gminy Wielichowo o uczczenie tego święta i wywieszenie flagi państwowej na swoich nieruchomościach.

Z poważaniem
Burmistrz Wielichowa
Honorata Kozłowska

logoUprzejmie informujemy, że 11 listopada 2016 r. w Wielichowie odbędą się uroczyste obchody 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logo Przewodnicząca Rady Miejskiej uprzejmie informuje, że XVIII Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej Wielichowa odbędzie się 16 listopada 2016 r. o godz. 15:00 w Sali Centrum Kultury w Wielichowie ul. Pocztowa 16.

 

 

logoUprzejmie informujemy, że 29 listopada 2016 r. w Poznaniu odbędą się warsztaty "Obowiązki podmiotów w zakresie korzystania ze środowiska". Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logo W piątek 4 listopada 2016 r. z okazji Dnia bajki czterolatki z Przedszkola "Świat bajek" odwiedziły Bibliotekę. Grupa Misiów przyszła na lekcję biblioteczną.

logo Uprzejmie informujemy, że z uwagi na bardzo dużą ilość prac, jakie wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszone konkursy o tematyce ekologicznej termin rozstrzygnięcia wszystkich konkursów wydłużony został do 9 listopada 2016 r.