6Pod takim tytułem w sobotę 14 października odbyła się w Poznaniu harcerska gra terenowa dla zuchów i harcerzy oraz wędrowników zorganizowana przez Zespół Wychowania Duchowego Chorągwi Wielkopolskiej ZHP i Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy Grodu „Przemysława”. W zawodach wzięły udział 15 GZ i 9 DH z Wielichowa. Celem gry było przejście tych miejsc w Poznaniu, które podczas swoich pielgrzymek odwiedził Jan Paweł II. Wszystko zaczęło się na Placu Mickiewicza w Poznaniu, gdzie patrole miały do rozwiązania pierwsze zadanie. Następnie zadanie czekały na uczestników, m.in. na Łęgach Dębińskich oraz przy Katedrze na Ostrowie Tumskim. Przy Katedrze do harcerek i harcerzy przemówił m.in. kapelan CHW ks. Paweł Kujawa oraz biskup Zdzisław Fortuniak.

6Chór „Wielisław” z CK Wielichowo zdobył wyróżnienie za utwór gospel „Siyahamba” na XVII wielkopolskich Konfrontacjach Chórów, które 7 października odbyły się w Kole. W spotkaniach chóralnych które służą upowszechnianiu kultury muzycznej wzięły udział chóry z: Wyrzyska, Środy Wielkopolskiej, Wągrowca, Tarnowa Podgórnego, Gniezna, Koła i Wielichowa. Komisja artystyczna pod przewodnictwem prof. Henryka Wierzgonia dyrektora orkiestr i zespołów wokalnych Akademii Muzycznej w Bydgoszczy przyznała nagrodę główną „Złote Koło” dla chóru kameralnego „Canto” z Wyrzyska.

Informuje się, że Komisarz Wyborczy w Lesznie na podstawie art. 12 ust. l pkt. 3 i art. 17 ust. 1-3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / tekst jednolity Dz. U. z 2003 r Nr 159 poz. 1547 ze zmianami / powołał Miejską Komisję Wyborczą w Wielichowie, która na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 2 października 2006 r ukonstytuowała się i działać będzie w następującym składzie:

 1. Kinga Wróbel - Przewodnicząca Komisji
 2. Janina Biskup - Z-ca Przewodniczącego
 3. Bożena Ptak - członek
 4. Maria Kapska - członek
 5. Barbara Paluch - członek
 6. Anna Piechota - członek
 7. Magdalena Słowikowska - członek

Siedziba Komisji:

Urząd Miasta i Gminy / pokój nr 10 - II piętro/

Wielichowo ul. Rynek 10 tel. 061 4433001

Komisja dyżurować będzie od 6 października do 18 października 2006 r

w dniach pracy Urzędu Miasta i Gminy w godz. od 12:00 - 18:00

w dniu 13 października 2006 r od godz. 10:00 - 24:00,
w dniu 18 października 2006 r od godz. 10:00 - 24:00.

 

    Przewodniczący Komisji
        /-/ Kinga Wróbel

OSP Wielichowo woj. wielkopolskie

SPRZEDA

samochód pożarniczy

STAR 29

rok produkcji 1976

Możliwość wysłania ofert i zdjęć

Tel. OSP Wielichowo - 0614433150
      UMiG Wielichowo - 0614433001

 

6Dzień 29 września otwiera dla środowisk harcerskich skupionych we Wspólnocie Drużyn Grunwaldzkich rok harcerskich obowiązków. Właśnie wtedy prawie 120 drużyn i gromad rozpala ogniska poświęcone tematyce grunwaldzkiej oraz wspomnieniom z tego, co dotąd udało się zrealizować. Wielkopolska od początku jest mocno osadzona w strukturach Wspólnoty. Na tegorocznym Zlocie było nas prawie 200 osób z 26 gromad i drużyn harcerskich. W przyszłym roku przedstawicielstwo nasze będzie obchodziło XV lecie powstania, co nakłada na harcerski i harcerzy dodatkowe zobowiązania. A wszystko po to, aby wyróżnik „Drużyny Grunwaldzkiej” nie był jeszcze jedną naszywką ozdabiająca mundur. Idea Grunwaldu, to nie tylko jednorazowe wydarzenia , które rozegrało się przed sześcioma wiekami.

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu zawiadomił w dnia 26 września 2006r. Urząd Miasta i Gminy w Wielichowie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego Wielichowa. Zainteresowani, w szczególności właściciele, użytkownicy wieczyści, podmioty posiadające tytuł prawny do dysponowania nieruchomościami objętymi granicami projektowanego wpisu do rejestru zabytków mogą w terminie 21 dni od ogłoszenia niniejszego zawiadomienia zapoznać się z materiałami postępowania administracyjnego, składać zapytania, wnioski i uwagi na piśmie bądź ustnie do protokołu w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu, ulica Gołębia 2, pokój nr 23.

Tekst zawiadomienia

 

6W niedzielę 24 września na sali wiejskiej w Wilkowie Polskim odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora. Doroczne spotkanie dla seniorów zorganizowane m.in. przez Radę Sołecką przebiegało w serdecznej atmosferze. A wszystko to za sprawą programu przygotowanego przez organizatorów, w którym znalazły się konkurs wiedzy o Wilkowie, zabawa muzyczna „Jaka to melodia” i inne z nagrodami. Życzenia dla seniorów w imieniu burmistrza Wielichowa, przekazała sekretarz Urzędu p. Ewa Kasperska. Na spotkaniu nie zabrakło również księdza Stanisława Wiatrowskiego proboszcza wilkowskiej parafii. Program artystyczny wzbogacił muzycznie zespół Familia z Centrum Kultury w Wielichowie, które zapewniło także obsługę foto.

1Przez kilka godzin na stadionie w Wielichowie mieszkańcy naszej gminy żegnali lato. Organizatorzy przygotowali różnorodne atrakcje dla wszystkich, którzy w tym dniu przyszli i chcieli się bawić. Wszystko zaczęło się od piłkarskiego show. W meczu piłkarskim rywalizowały drużyny samorządowców z Wielichowa i kleryków z seminarium w Obrze. Wynik tego meczu brzmi 4;3 dla drużyny z Wielichowa, ale jak wiele tego typu zdawkowych informacji nie oddaje on sytuacji jaka była na boisku. Po pierwszej połowie samorządowcy prowadzili już 4 do 0 i wydawało się że w drugiej połowie klerycy niczego nie wskórają. Stało się inaczej, strzelili trzy bramki i zrobiło się ciekawiej.

Centrum Kultury w Wielichowie


zaprasza na festyn rodzinny

 

P O Ż E G N A N I E   L A T A

Dbajmy o bezpieczeństwo naszych dzieci


niedziela 17 września 2006r.

stadion w Wielichowie

6Dym, świst, para i dym buchający z komina, takie niezwykłe zjawisko mogli zobaczyć wszyscy, którzy w niedzielne popołudnie 27 sierpnia zjawili się na stacji kolejki wąskotorowej w Wielichowie. Dokładnie po trzydziestu trzech latach na peron wtoczył się pociąg, który ciągnął zgrabny parowozik. Na pewno wielichowska stacja nie raz „widziała” taki moment, ale dla harcerek i harcerzy z 9 DH był to widok jeśli nie niezwykły to na pewno dotąd niespotykany.

6Przedstawiciele zespołu śpiewaczego „Wilkowianie” z Wilkowa Polskiego reprezentowali gminę Wielichowo na dożynkach powiatowych, które 26 sierpnia br odbyły się w Parzęczewie. Uroczystości święta plonów rozpoczęła Msza św. odprawiona w miejscowym kościele. Następnie delegacje, zaproszeni goście oraz mieszkańcy w barwnym korowodzie przeszli na miejsce, gdzie odbyła się dalsza część święta. Przekazaniu wieńcy i chleba towarzyszył śpiew zespołu „Zgoda” z Kamieńca. Wieniec gminny z rąk Wilkowian odebrali burmistrz Adam Łaniecki i przewodniczący Rady Miejskiej Władysław Kostrzewa.

6 W czwartek 24 sierpnia w ramach akcji letniej grupa dzieci uczestnicząca w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury w Wielichowie spotkała się z policjantami. Celem tej i podobnych akcji przeprowadzanych w czasie wakacji było zapoznanie najmłodszych mieszkańców gminy z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa jakie obowiązują w domu, na ulicy i w czasie wypoczynku. Wszystkie tego typu spotkania to praktyczne lekcje zapoznawania się z tym, co pozwoli bezpiecznie spędzać czas i uchroni dziecko przed zrobieniem krzywdy sobie i innym.

Komisja powołana przez Wojewodę Wielkopolskiego do szacowania szkód spowodowanych klęską suszy przyjęła do dnia dzisiejszego 523 zgłoszenia od rolników.

Wykaz upraw, w których powstały największe szkody:

 • zboża ozime 35-40% 
 • zboża jare 50-60%
 • okopowe pastewne 60-70%
 • buraki cukrowe 60-70%
 • ziemniaki 60-70%
 • warzywa gruntow 50-70%
 • kukurydza 60-80%
 • siano drugi pokos 80-90%
 • sady 60-70%
 • truskawki 40-50%

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego zgłoszenia można składać do dnia 25 sierpnia 2006r.

Dnia 17 sierpnia 2006r została zawarta umowa między Gminą Wielichowo a firmą "SOLFATER" na "Modernizację nawierzchni na drodze gminnej Gradowice - Augustowo, odc. o dł. 0,375km, dz. nr 257/2" oraz na "Utwardzenie odcinka drogi - ul. Wojska Polskiego w m. Gradowice, odc. o dł. 0,100km, dz. nr 267". Całkowita cena robót wynosi 111.551,60 zł. Prace będą wykonywane w terminie od dnia 4 września 2006r. do dnia 30 września 2006r.

Na zlecenie Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, Projektowa Pracownia Drogowa „CAMINO” z Poznania opracowuje projekt techniczny dla inwestycji „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Śniaty – Wilkowo Polskie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 312. Długość projektowanej ścieżki wynosi 1380m, szerokość 3.5m.

6 Na terenie gminy Wielichowo w miesiącu sierpniu rozpoczęto modernizację oświetlenia drogowego. W ramach modernizacji założonych zostanie 526 opraw lamp ulicznych. Planowana oszczędność zużywanej energii to około 40%. Wymiana lamp przyczyni się do poprawy jakości i efektywności oświetlenia. Koniec prac modernizacyjnych nastąpi 31 października 2006r.

6 Trwają prace przy układaniu nowej nitki gazociągu dla miejscowości Ziemin, Reńsko, Śniaty, Wilkowo Polskie i Celinki. Gaz ziemny zostanie podłączony do 250 odbiorców. Koszt inwestycji to kwota około 2.600.000 zł. Wykonawcą gazyfikacji jest firma ZRUG z Poznania a inwestorem Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A w Warszawie. Termin zakończenia inwestycji to koniec grudnia 2006.

6 Od sierpnia w ramach nieobozowej akcji letniej policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Wlkp. spotykają się w wielichowskim Centrum Kultury z dziećmi. Na zajęciach które prowadzili już specjalista ds. prewencji kryminalnej i nieletnich Tomasz Górny oraz kierownik rewiru dzielnicowych w Wielichowie Aleksander Dobierzyński dzieci poznają zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię, zasady poruszania się po drogach.

6Społeczny Komitet Renowacji Pomnika Powstańców Wlkp. w Wielichowie informuje o rozpoczęciu prac związanych z odnowieniem pomnika. W najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonianie pomnika zgodnie z projektem technicznym. Zakończenie prac do 6 listopada 2006r. Planowane odsłonięcie Pomnika na Święto Niepodległości 11.11.2006r. Tel. do Centrum Kultury (061) 4433199.

6 W lipcu i sierpniu w bibliotece wielichowskiego Centrum Kultury trwa akcja głośnego czytania bajek dla dzieci. W zajęciach, które odbywają się w każdy poniedziałek i piątek biorą udział dzieci w wieku 4 – 12 lat. Grupa, którą tworzy ok. 25 dzieci chętnie uczestnicy we wspólnej zabawie, ponieważ spotkanie z książką nie kończy się tylko na czytaniu. Dzieci mają również zajęcia sportowe, poznają pracę w bibliotece, rysują i opowiadają ciekawe historie. Zajęcia zakończą się na festynie „Pożegnanie Lata”, który specjalnie dla dzieci odbędzie się 31 sierpnia na stacji kolejki wąskotorowej w Wielichowie.

6 Skuteczne działania straży pożarnej wymagają przede wszystkim dwóch czynników. Pierwszy to doświadczeni i bardzo dobrze wyszkoleni strażacy, a drugim jest nowoczesny i niezawodny sprzęt. Ponieważ braki w wyposażeniu mogą popsuć wizerunek, każdej nawet najlepiej wyszkolonej jednostki, dlatego działania strażaków musza być nastawione na systematyczne i ciągłe uzupełnianie sprzętu. Właśnie takim wsparciem mogą się ostatnio pochwalić druhowie z OSP Łubnica, którzy otrzymali sprzęt podarowany im przez sponsora.

 RUSZA NABÓR DO 6 EDYCJI PROGRAMU EDUKACJI EKONOMICZNEJ

PAKIET WRZEŚNIOWY

REJESTRACJA SZKÓŁ POPRZEZ STRONĘ

www.pakietwrzesniowy.pl/ankieta

DO 8 WRZEŚNIA 2006

Fundacja KOMANDOR zaprasza do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjnym PAKIET WRZEŚNIOWY opracowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ministerstwem Gospodarki.

Od dnia 10 do 31 sierpnia 2006r. można odbierać formularze wniosków na stypendia socjalne dla uczniów.

Od dnia 1 do 15 września 2006r. w biurze Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Wielichowie ul. Rynek 5 będą przyjmowane wypełnione wnioski, natomiast w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2006r.

Przypominamy, że o stypendium szkolne (socjalne) może ubiegać się rodzic lub pełnoletni uczeń zamieszkały na terenie Gminy Wielichowo, którego dochód na osobę w rodzinie wynosi 316zł netto. 

Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. informuje o możliwości ubiegania się o stypendium finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą na rok szkolny 2006/2007 oraz studentów na rok akademicki 2006/2007. Wnioski można odbierać w Wydziale Oświaty i Kultury Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp., ul. Żwirki i Wigury 1 budynek B, pokój 12.
OSTATECZNY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW dla:
UCZNIÓW -- 30.09.2006r.,
STUDENTÓW -- 16.10.2006r. 

pdf Zobacz szczegóły