logoWe wtorek 17 stycznia 2017 r. filię biblioteczną w Wilkowie Polskim po raz kolejny odwiedzili uczniowie kl. 0 wraz z wychowawczynią.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą konsultacji społecznych w sprawie wniosku o derogację na użycie środka ochrony roślin Dimilin 480 SC.

Informacja

logoW ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 7 wydanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy dnia 17 stycznia 2017 r.

 

logoTradycyjnie, w Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2017 r. w świetlicy wiejskiej w Reńsku odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców wsi, które poprzedzone było Mszą Św. w intencji wszystkich mieszkańców, odprawioną przez Proboszcza Parafii, księdza Marka Smólskiego.

logoW ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 6 wydanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy dnia 15 stycznia 2017 r.

 

logoW ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 5 wydanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy dnia 13 stycznia 2017 r.

 

logo12 stycznia 2017 r. o godz. 11:00 w sali wiejskiej w Wilkowie Polskim odbył się VIII Gminny Przegląd Przedstawień Jasełkowych i Grup Kolędniczych. Organizatorem imprezy była Szkoła Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim we współpracy z Centrum Kultury w Wielichowie.

logo Wchodzi w życie reforma oświaty. Od 1 września 2017 r. system szkolny tworzyć będą 8-letnie szkoły podstawowe, 4-letnie licea i 5-letnie technika. W miejsce zasadniczych szkół zawodowych powstaną dwustopniowe szkoły branżowe.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą przystąpienia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie do projektu "Plan na lepsze jutro".

Informacja

logoInformujemy i przypominamy, że zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

logoWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu planuje w roku 2017 realizację Programów Priorytetowych obejmujących finansowanie przedsięwzięć w ochronie środowiska, realizowanych przez osoby fizyczne.

logo Corocznie w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wielichowie wręczane są medale za długoletnie pożycie małżeńskie mieszkańcom naszej gminy, którzy obchodzą Jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego.

logoUprzejmie informujemy, że 5 lutego 2017 r. w Centrum Kultury w Wielichowie o godz. 10:00 odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze koła PZW "Karaś".

Plakat informacyjny

logo W niedzielę 8 stycznia 2017 r. w kościele pw. św. Bartłomieja w Kębłowie odbyło się XX Kolędowe spotkanie chórów i zespołów wokalnych. Każdy chór zaprezentował się w 2 kolędach lub pastorałkach.

Serdecznie zapraszamy to zapoznania się z filmem z Dnia Patrona w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie, który odbył się 9 grudnia 2016 r.

tn.img01

logo Dnia 9 stycznia 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie Burmistrz Honorata Kozłowska wręczyła akty nadania stopnia awansu zawodowego.

logoUprzejmie informujemy, że 15 stycznia 2017 r. w Centrum Kultury w Wielichowie o godz. 15:00 odbędzie się licytacja serduszek. Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

Serdecznie zapraszamy to zapoznania się z filmem z koncertu Oj dana dana, na kolędy od Damiana, który odbył się 28 grudnia 2016 r. w Centrum Kultury w Wielichowie.

tn.img01

logo Jak się okazuje nie jest ważne gdzie, ale jak wita się Nowy Rok. Doskonałym przykładem na to są mieszkańcy Zielęcina, którzy 2017 rok powitali wspólnie, w rodzinnej atmosferze na świeżym powietrzu.

logoW ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 2 wydanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy dnia 4 stycznia 2017 r.

 

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbędzie się 15 stycznia 2017 r. w Centrum Kultury w Wielichowie o godz. 15:00.

Program 25 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

logo Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją w sprawie utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017 r. na terenie gminy Wielichowo.

 

logoNa początku stycznia 2017 r. uruchomiono w bibliotece w Wielichowie dodatkowe usługi dla użytkowników korzystających z zasobów informacyjnych biblioteki. "Wolne Lektury" jest to możliwość korzystania z lektur w innej postaci.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją odnośnie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Informacja

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją odnośnie badania ankietowego - "Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach", które zostanie przeprowadzone w 2017 r. w wybranych gospodarstwach domowych.

Plakat informacyjny

Ulotka informacyjna