logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z magazynem informacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Spolecznych "ZUS DLA BIZNESU"

ZUS DLA BIZNESU Nr 6(16) - czerwiec 2016

logoWielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu 12 maja 2016 r. ogłosił przetarg na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w m. Wielichowo (ul. Dworcowa) i Wielichowo-Wieś.

logoUprzejmie informujemy, że w najbliższych miesiącach w wylosowanych indywidualnych gospodarstwach rolnych zostaną przeprowadzone statystyczne badania rolne.

- plakat informacyjny
- plakat informacyjny
- ulotka informacyjna

logoTradycyjnie już po raz XXII w powiecie grodziskim, w dniu 29 czerwca 2016 r., w Łubnicy gm. Wielichowo odbył się powiatowy "Dzień Pola 2016" organizowany przez Zespół Doradczy Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w Grodzisku Wielkopolskim, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim oraz Market Rolniczy "Minge" Granowo.

logoW dniu 29 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie burmistrz Honorata Kozłowska wręczyła nominację na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego "GACEK" w Śniatach pani Lidii Frąckowiak. Pani Lidia Frąckowiak do pełnienia funkcji dyrektora wybrana została w drodze konkursu.

logoW niedzielę 26 czerwca 2016 r. na terenie szkoły podstawowej w Gradowicach odbył się festyn rodzinny. Organizatorem spotkania byli: rada rodziców, dyrekcja szkoły oraz grono pedagogiczne.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Ośrodka Pomocy Społecznej w Wielichowie odnośnie terminów składania wniosków w programie Rodzina 500+.

Informacja odnośnie programu Rodzina 500+

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o konkursie na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16).

Plakat informacyjny

Ulotka informacyjna

logo Uprzejmie informuję, że w okresie od 4 do 15 lipca 2016 roku będę przebywać na urlopie wypoczynkowym. Podczas mojej nieobecności interesantów będzie przyjmować Zastępca Burmistrza p. Ewa Kasperska.

Burmistrz Wielichowa
/-/ Honorata Kozłowska

logo Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowania odpadami komunalnymi.

logoW niedzielę 26 czerwca 2016 roku odbyła się kolejna edycja festynu z okazji Powitania Lata w Śniatach. Na imprezę przybyli zaproszeni goście m. in. Pani Burmistrz Honorta Kozłowska, Przewodnicząca Rady Miejskiej Genowefa Feldgebel, Przewodnicząca Sejmiku Wielkopolskiego Zofia Szalczyk, Wicestarosta grodziski Sławomir Górny, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jan Grochowy, Radni gminni i powiatowi oraz mieszkańcy Śniat i innych pobliskich miejscowości.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją odnośnie przesunięcia terminu otwarcia Centrum Medycznego w Wilkowie Polskim przesłaną przez Centrum Medyczne SALUS Łukasz Rządkowski Sp. j.

logoW dniu 24 czerwca 2016 r. odbyły się warsztaty kulinarne z udziałem 46 pań zrzeszonych w kołach gospodyń wiejskich na terenie gminy Wielichowo. Warsztaty odbyły się w Pałacu w Popowie Starym a przeprowadziła je właścicielka gospodarstwa agroturystycznego pani Halina Błoch, uczestniczka telewizyjnego programu kulinarnego "Ugotowani".

logoW piątek 24 czerwca 2016 r. miało miejsce zakończenie roku szkolnego. Z tej okazji we wszystkich szkołach podstawowych naszej gminy oraz w gimnazjum w Wielichowie odbyły się uroczyste akademie, w których udział wzięli uczniowie, rodzice oraz zaproszeni goście.

logoW dniu 25 czerwca 2016 roku w Ostrzeszowie odbyły się IX Wielkopolskie Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych wg CTIF. W zawodach udział brały dwie drużyny MDP OSP Śniaty (dziewczęta) i MDP OSP Prochy (chłopcy) z Gminy Wielichowo, które reprezentowały Powiat Grodziski.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją o stanie konta ubezpieczonego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Informacja prasowa

Ulotka informacyjna

logoW czwartek 23 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie Burmistrz Honorata Kozłowska oraz zastępca Burmistrza Ewa Kasperska spotkały się z uczniami, którzy w minionym roku szkolnym zdobyli zaszczytne miejsca w konkursach i olimpiadach o charakterze ponadlokalnym w różnych dziedzinach.

logoPamiętaj!!! Wysokie temperatury wpływają bezpośrednio na wzrost ryzyka przegrzania i odwodnienia organizmu, które w konsekwencji może doprowadzić do udaru cieplnego lub słonecznego, zagrażając naszemu życiu i zdrowiu. Objawami tych stanów są: bóle głowy i zawroty głowy, zmęczenie, wzrost temperatury ciała, większa częstotliwość bicia serca i przyspieszony oddech.

logoW dniu 18 czerwca 2016 r. Koło Gospodyń Wiejskich w Zieminie zorganizowało wspólną biesiadę przy ognisku dla wszystkich mieszkańców Ziemina.

logoW poniedziałek 20 czerwca  2016 r. grupa młodsza sekcji piłki nożnej w wielu 7–11 lat udała się na zajęcia do Grodziska Wielkopolskiego.

logoUprzejmie informujemy, że 1 lipca 2016 r. odbędzie się mecz piłki nożnej pomiędzy Pieczarką Wielichowo a drużyną Samorządowców Wielichowo. W zespole Samorządowców zagrają między innymi Radni Rady Miejskiej, Pracownicy Urzędu oraz przedstawiciele organizacji Pozarządowych. Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu z podziękowaniami dla sponsorów za współpracę i wsparcie podczas organizacji 22 Święta Pieczarki, które odbyło się w dniach 22-23 maja 2016 r.

tn.img01

logoUprzejmie informujemy, że 6 lipca 2016 r. w Nowym Tomyślu odbędzie się spotkanie informacyjne "Środa z funduszami dla instytucji kultury" organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyslu. Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

logoW niedzielę 19 czerwca 2016 r. w Wielichowie odbył się rajd rowerowy. Uczestnikami tego wydarzenia byli w szczególności uczniowie klas 3 szkoły podstawowej, którzy w tym roku przystąpili do Pierwszej Komunii Świętej oraz ich rodziny.

logoW niedzielę 19 czerwca 2016 r. w świetlicy wiejskiej w Prochach odbył się festyn rodzinny. Organizatorami spotkania były Koła Gospodyń oraz rady sołeckie Proch i Piotrowa Wielkiego.