logoW czwartek 23 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie Burmistrz Honorata Kozłowska oraz zastępca Burmistrza Ewa Kasperska spotkały się z uczniami, którzy w minionym roku szkolnym zdobyli zaszczytne miejsca w konkursach i olimpiadach o charakterze ponadlokalnym w różnych dziedzinach.

Na wstępie Burmistrz serdecznie podziękowała wszystkim za przybycie. Wyróżnione osoby otrzymały upominki oraz okolicznościowe listy gratulacyjne, w których znalazły się słowa uznania oraz podziękowanie za godne reprezentowanie gminy Wielichowo. Podczas spotkania młodzież opowiedziała o swoich osiągnięciach, pasjach. Część uczniów zaprezentowała zdobyte trofea i nagrodzone prace w postaci wierszy, opowiadań, prac plastycznych. Na zakończenie spotkania Burmistrz życzyła wszystkim udanych i bezpiecznych wakacji.

W gronie wyróżnionych, za osiągnięcia sportowe znaleźli się: Izabela Bryjak i Mikołaj Michalak ze Szkoły Podstawowej im. Polskich Poetów w Łubnicy, Zuzanna Misiorna, Adam Banach, Adam Szymanuszka, Damian Nowak, Daniel Walkowiak, Szymon Skrzypczak z Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie.

Wśród wyróżnionych w pozostałych dziedzinach (min.: śpiew, sztuka, literatura, wiedza) znaleźli się: Marianna Czapla, Agata Frąckowiak, Klaudia Lehmann, Magdalena Rosolska, Klaudia Michałowska, Teresa Drgas, Łucja Michalska, Oskar Krawczyk, Aleksandra Bartkowiak, Natalia Malcherek z Zespołu Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie.