logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o konkursie na dofinansowanie realizacji projektów w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16).

Plakat informacyjny

Ulotka informacyjna