logoW dniu 29 czerwca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Wielichowie burmistrz Honorata Kozłowska wręczyła nominację na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego "GACEK" w Śniatach pani Lidii Frąckowiak. Pani Lidia Frąckowiak do pełnienia funkcji dyrektora wybrana została w drodze konkursu.

Gratulacje i życzenia przekazali również: zastępca burmistrza Ewa Kasperska oraz dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół Wiesław Daktera.