logoTradycyjnie już po raz XXII w powiecie grodziskim, w dniu 29 czerwca 2016 r., w Łubnicy gm. Wielichowo odbył się powiatowy "Dzień Pola 2016" organizowany przez Zespół Doradczy Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w Grodzisku Wielkopolskim, Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wielkopolskim oraz Market Rolniczy "Minge" Granowo.

Impreza skupiła wielu rolników, przedstawicieli władz samorządowych, strażaków, instytucji obsługujących wieś i rolnictwo.

Program imprezy był bardzo bogaty, a rozpoczął się realizacją projektu dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu. Była pogadanka, pokaz gaśniczy, pokaz udzielania pierwszej pomocy, konkurs wiedzy o bezpieczeństwie przeciwpożarowym.

Ideą i celem spotkania pt. "Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego" jest podniesienie świadomości rolników i mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie zapobiegania pożarom.

Bardzo ciekawą akcję edukacyjno-pokazową przeprowadzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Wielkopolskim, Ochotniczej Straży Pożarnej Wielichowo, Ochotniczej Straży Pożarnej Łubnica.

Ważną i interesującą częścią spotkania było seminarium tematycznie związane z nowoczesną wiedzą rolniczą z uwzględnieniem ochrony środowiska. Rolnicy z zainteresowaniem wysłuchali krótkiego wykładu pana Andrzeja Obsta - głównego specjalisty ds. integrowanej ochrony roślin w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Poznań dotyczącego aktualnych spraw w rolnictwie i nowoczesnej technologii uprawy roślin.

Kolejną częścią spotkania, był objazd pól demonstracyjnych z przewodnikami i zwiedzanie kolekcji odmian zbóż jarych i ozimych oraz kukurydzy. Pokazy oraz otwarte doradztwo rolnicze cieszyło się dużym zainteresowaniem.

W tym roku demonstracje i kolekcje roślin uprawnych przygotowali rolnicy z Łubnicy w osobach:pan Marian Maćkowiak, pan Paweł Smukała, pan Krzysztof Duda.

Licznie zgromadzeni rolnicy wymieniali doświadczenia, mieli też możliwość skorzystania z informacji i porad udzielanych w czasie zwiedzania demonstracji polowych, kolekcji odmian zbóż ozimych i kukurydzy.

W ramach spotkania odbył się również konkurs wiedzy rolniczej, a wyróżnieni uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę - Market Rolniczy "Minge".

Na zakończenie odbyła się integracja przy przepysznych potrawach przygotowanych przez kucharzy z restauracji MDS w Wielichowie. Po wspólnym posiłku i biesiadowaniu odbyły się podziękowania organizatorom i sponsorom, co świadczy o celowości organizacji tego typu imprez na rzecz środowiska wiejskiego.