logo Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie informuje, że do dnia 30 sierpnia 2016 roku można składać wnioski z prośbą o pomoc w zakupie posiłków dla dzieci w szkole w roku szkolnym 2016/2017 w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

logo Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją o remontach w placówkach oświatowych w ramach przygotowania obiektów do nowego roku szkolnego 2016/2017 przygotowaną przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielichowie.

Informacja

logoZ powodu niesprzyjającej pogody impreza zostaje przeniesiona na sale gimnastyczną - Wielichowo ul. Kościelna.

Zapraszamy wszystkie dzieci na dzień otwarty "Lato w CK" wtorek 9 sierpnia w godz. 11:00 – 14:00

W programie: spotkanie z policjantami, pokaz OSP Wielichowo, konkursy z nagrodami, animatorzy - gry i zabawy.

logo Urząd Miejski w Wielichowie informuje, że jest możliwość otrzymania dotacji w ramach projektu "Dotacje na start". Projekt skierowany jest do kobiet zamieszkałych na terenie gminy Wielichowo na założenie własnej firmy.

logoCentrum Kultury w Wielichowie zaprasza do udziału w rajdzie do Górki Duchownej w czwartek 25 sierpnia 2016 r.

Plakat informacyjny

Regulamin

 

logo W minionym tygodniu mieszkańcy Łubnicy z własnej inicjatywy zadbali o otoczenie przed Salą Wiejską.

logo W ramach prac przy zagospodarowaniu terenu przy sali wykonano min. ułożenie chodnika z kostki brukowej pochodzącej z demontażu, została wykonana drewniana altana ogrodowa wyposażona w meble ogrodowe, zakupiono lampy, ławki parkowe oraz korę sosnową.

logo Informujemy, że kartoteki pacjentów zostały przekazane Centrum Medycznemu Kormed w Robakowie. Wszelkich informacji można uzyskać w Centrum Medycznym pod numerem telefonu 576266533.

logo Zakończono remont chodnika na ul. Nowina w miejscowości Wilkowo Polskie

W dniu 29 lipca 2016 roku zakończyły się roboty związane z remontem chodnika na ul. Nowej w m. Wilkowo Polskie.

logo Burmistrz Wielichowa informuje, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

logoUprzejmie informujemy, że 22 sierpnia 2016 r. w Nowym Tomyślu odbędzie się spotkanie organizowane przez Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Tomyślu pt. "Dotacje na start - wykorzystaj szansę". Serdecznie zapraszamy.

Plakat informacyjny

Program spotkania

Formularz zgłoszeniowy

logoZgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późn. zm.) pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

logo W ramach funduszu sołeckiego w budynku świetlicy wiejskiej w Łubnicy został wykonany montaż urządzeń klimatyzacyjnych.

logoSerdecznie zapraszamy do udziału w projekcie "Mój wybór: przedsiębiorczość!" skierowanym do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 29 roku życia.

Plakat informacyjny

logo W czwartek 28 lipca 2016 r. Burmistrz Honorata Kozłowska oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Wielichowa Genowefa Feldgebel uczestniczyły w uroczystościach otwarcia nowego skrzydła szpitala powiatowego w Grodzisku Wielkopolskim.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dotyczącą wysokości składek należnych do opłacenia za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenia społeczne rolników.

Informacja

logo W niedzielę 31 lipca 2016 r. odbyła się wycieczka rowerowa, zorganizowana przez sołtysa Zielęcina Przemysława Woźnego do miejscowości Ujazd - stacja na drezyny.

logo W piątek, 22 lipca 2016 r. Burmistrz Wielichowa Honorata Kozłowska uczestniczyła w obchodach Powiatowego Święta Policji, które odbyły się w sali Centrum Kultury Rondo w Grodzisku Wielkopolskim.

logo W środę 27 lipca 2016 r. podczas zebrania wiejskiego w Śniatach odbyły się konsultacje z mieszkańcami dotyczące planowanej do realizacji przez gminę Wielichowo inwestycji związanej z przebudową dróg w Śniatach.

logo Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Tomyślu rozpoczyna remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 312 Rakoniewice – Czacz w m. Wielichowo (ul. Dworcowa) i Wielichowo-Wieś.

logo Pan Henryk Stachecki z Wielichowa obchodził 8 lipca 2016 r. 90-te urodziny. W dniu 29 lipca, Jubilata odwiedziła delegacja w osobach Burmistrza Wielichowa Honoraty Kozłowskiej oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Lucyny Zajdowicz.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu dla podmiotów gospodarczych prowadzących wymianę handlową z Federacja Rosyjską z wykorzystaniem drewnianego materiału opakowaniowego (DMO)

Komunikat

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urząd Statystyczny w Poznaniu dotyczącą przeprowadzenia ankiety "Wybory ścieżki kształcenia a sytuacja zawodowa Polaków"

Informacja

logo W dniach 15.06.16 r. – 08.07.16 r. przeprowadzony został remont pomieszczeń filii bibliotecznej w Wilkowie Polskim. Rozpoczęcie prac wymagało odpowiedniego zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych, zdemontowania starych grzejników i oświetlenia.

logoSerdecznie zapraszamy do zapoznania się z informacją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ostrzegającą przedsiębiorców przed pozornym oszczędzaniem na składkach na ubezpieczenie społeczne.

Informacja