Chór "Wielisław" powstał w Wielichowie w październiku roku 1995 z zapału i inicjatywy Dyrektora Centrum Kultury pana Jana Grzesia oraz grupy wielichowskich zapaleńców. W tym roku obchodzi swoją 10 rocznicę powstania. Chór kultywuje tradycje istniejącego już wcześniej w Wielichowie chóru. Występ inauguracyjny chóru odbył się w Rostarzewie na corocznym przeglądzie chórów. 21 stycznia 1996 roku chórowi nadano nazwę "Wielisław Cantores" skrócone po jakimś czasie do "Wielisław".

Chór popularyzuje muzykę świecką i kościelną śpiewając na zaproszenie różnych instytucji. Towarzyszy także nabożeństwom podczas ważnych świąt i innych uroczystości w gminie, powiecie a także w województwie. Corocznie chór bierze udział w Koncertach Chórów organizowanych w okresie święta patronki muzyki kościelnej św. Cecylii. Chór wykonuje utwory kompozytorów polskich i zagranicznych, popularyzuje również tradycyjne melodie ludowe opracowane na chór mieszany. W 2006 roku na VI Regionalnym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Lwówku chór otrzymał I miejsce za prezentację polskich i zagranicznych kolęd. Chętnie nawiązuje kontakty z innymi chórami gdyż nowe doświadczenia i nowe znajomości szybko przynoszą owoce. Dyrygentem chóru jest Sławomir Górny, prezesem Adela Cicha.

Informacje dodatkowe:

Nazwa Chóru - "Wielisław" chór mieszany czterogłosowy

Ilość osób 28 w wieku 12 do 83 lat: sopran - 9 osób, alt - 9 osób, tenor - 5 osób, bas - 5 osoby

Telefon kontaktowy - 061 4433199 Centrum Kultury Wielichowo

Dyrygent - Sławomir Górny tel. 061 4430091, 0605378097

Prezes - Adela Cicha tel.061- 4433569, tel. praca 061-4421183

Adres do korespondencji:
Centrum Kultury
ul.Pocztowa 16
64-050 Wielichowo