Z pierwszymi czynszami spotykamy się w Wielichowie w latach 1443 i 44. Otrzymali wówczas mieszczanie i mieszkańcy przedmieścia od biskupa do gruntów, dość znaczny obszar zarośli, które mieli wykarczować i częściowo zamienić na ogrody. Zniesiona została opłata tzw. "wieczna", która mieszczan dotąd obowiązywała, pozatem zwolniono ich z wszelkich prac zaciężkich. W miejsce prac ustanowiono czynsz w wysokości jednego wiadrunku półgroszy, płatny raz w roku.
Czynsz z ról, wydzielonych przy lokacji wynosił od każdego łanu 1 grzywę szewskich groszy praskich płacono go, co roku, od placów, położonych w mieście płacono dworowi czynsz, znany przede wszystkim pod nazwą łokciowe, lecz także jako "placowe". Z placów niezabudowanych pobierał dwór po 1 groszu od łokcia. W roku 1740 podniesiono czynsz o 3 grosze, a podwyżkę tę uzasadnia notatka,"...przedtem dawali od placów, na których budowano domy, po 3 grosze od łokcia a od pustych tylko po groszu, ale że przez lat 18 nie wystawili tylko domów 6, chociażby daleko więcej mogli wystawić, bo lepiej z pustych placów profilują, zagradzając i siejąc na ogrody na nich, zaczym, aby tak podstępnie dalej nie profilowali".
Z posiadanych przez mieszczan gruntów należały się dworowi pewne aczkolwiek nieznane robocizny. Zostały one jak już wyżej zaznaczono, całkowicie zniesione w roku 1443 a uwolnienie z nich zatwierdzono mieszczanom jeszcze w roku następnym. W zamian za to mieli mieszczanie rocznie opłacać po wiadrunku półgroszy. Jednakże już w 1564 podlegali oni ponownie dawnemu obowiązkowi. Powinnością ich było wówczas pracować w ogrodach dworskich. Z robocizn zwolnieni zostali tylko mieszkańcy przedmieścia za opłatą 12 gr. z każdego łanu. Dalsze wiadomości o tych robociznach przynoszą już czasy pruskie.
Dowiadujemy się, że obowiązani do nich byli właściciele domów, którzy tłuki te odrabiali na dwóch folwarkach dworskich. Łącznie z pracą na łące przyjęto na każdego właściciela domu 3 dni pracy rocznie, przy czym wartość 1-dniowej pracy każdej osoby oszacowano na 6 gr.

Na podstawie książki Adama Henryka Kaletki  "Z przeszłości miasta Wielichowa 1429 - 1929"