Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany jest w miejscowości Wielichowo-Wieś na terenie dawnej hydroforni.

PSZOK jest czynny w następujące dni tygodnia:
- w środy od 13:00 - 18:00
- w soboty od 9:00 - 15:00

PSZOK jest obsługiwany przez Pana Ryszarda Piosika

Odpady na PSZOK będą przyjmowane od mieszkańców tylko z nieruchomości zamieszkałych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2017

Informacja o pojemnikach

Informacja o zbiórce odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z harmonogramem

Informacja o wyborze firmy która od dnia 1 lipca 2013 r. będzie odbierała odpady z posesji położonych na terenie Gminy Wielichowo

System zagospodarowania odpadami w pigułce

Najczęstrze pytania i odpowiedzi

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości położonych na obszarze gminy Wielichowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Wielichowo

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów "Selekt"


Informacja w sprawie firm posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników

Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wielichowo:

 1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
  ul. Rynek 10,
  64-050 Wielichowo
  (0 61) 44 21 185
 2. P.U.H.P. „BIELIK” Zbigniew Kuciak
  Śniaty ul. Wielichowska 7,
  64-050 Wielichowo
  (0 61) 44 34 183
 3. Usługi Rolnicze Krzysztof Owsianny,
  Wilkowo Polskie ul.Przemysłowa 8,
  64-050 Wielichowo
  (0 61) 44 34 220
 4. Zakład Wywozu Nieczystości Płynnych, Transport Ciężarowy
  Roman Rabiega
  ul. Dolna 2
  62-065 Grodzisk Wielkopolski
  (0 61) 44 47 553

Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków

Druk oświadczenia (PDF)

Druk oświadczenia (DOC)

Więcej informacji o oświadczeniu


Wynik badania wody 2016.09.30

Wynik badania wody 2017.01.18

Wynik badania wody 2017.02.27

Wynik badania wody 2017.06.16