Z 1670 r. pochodzi najstarsza zachowana pieczęć miejska przedstawiająca herb, jej motyw prawdopodobnie nadał biskup – założyciel, którego herb rodzinny również przedstawia ciołka, natomiast gwiazda nad nim jest oryginalnym dodatkiem, który został wymyślony przez samego Stanisława Ciołka. Co do kolorów herbu nie mamy żadnej wiadomości źródłowej, gdyż w dawnych czasach nie mając nigdy sposobu uwidocznienia swego herbu w kolorach nie troszczono się o to. Herb miejski Wielichowa posiada następujące kolory:

Image

ciołek – czerwony
rogi i gwiazda – żółty
murawa – zielona

Dziedzice w których posiadaniu było Wielichowo zmieniali się na przestrzeni lat, na początku byli nimi biskupi poznańscy: Stanisław Ciołek i Andrzej Opaliński. Po sekularyzacji dóbr duchowieństwa pierwszym dziedzicem z rekomendacji króla Prus został Fryderyk Wilhelm v. Zastrow, po nim byli kolejni min. Major August Adolf Fryderyk Ludwik, Mikołaj hr. Mielżyński, Teodozja z mężem hr. Dzieduszyckim, kupiec Juliusz Munk, podpułkownik Hermann, Bolesław Potocki, hr. Pluterom, Eryk Schultz, aż wreszcie klucz wielichowski w dniu 3 czerwca 1922 r staje się własnością ks. Teresy Lubomirskiej – ostatniej dziedziczki Wielichowa