sniat_01

“Izba Historii Śniat” powstała z okazji 700-lecia wsi Śniaty. Pomysłodawcami byli: sołtys wsi – Eugeniusz Tomczak oraz burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo – Adam Łaniecki, który wskazał właściwe miejsce jej usytuowania, tutejsze Przedszkole. Urządzeniem Izby zajęła się pani Anna Zalewska, dyrektor przedszkola oraz członek “Społecznego Komitetu Obchodów 700-lecia Śniat”. W wyniku podjętych działań udało się zebrać około 500 eksponatów. Jest to przede wszystkim dawny sprzęt gospodarstwa domowego i rolniczego oraz wiele dokumentów, zdjęć i osobistych pamiątek mieszkańców Śniat. Znalazły tu również swoje miejsce kroniki Przedszkola i Szkoły Podstawowej, z których najcenniejsza – szkolna prowadzona od 1909 r. zawiera opisy życia mieszkańców Śniat na tle wydarzeń historycznych Polski i Europy. Na strychu Przedszkola, znajdują się takie eksponaty jak:

  • materiały do wystroju wnętrza izby

  • dawne meble

  • przedmioty używane w kuchni

  • stary sprzęt gospodarstwa domowego

  • zabawki wykonane ręcznie

  • dawne stroje kobiece i męskie

  • narzędzia i przedmioty gospodarskie

  • dokumenty

  • “drzewa genealogiczne”

sniat_02
sniat_03

Dzięki zapałowi pani Zalewskiej oraz zaangażowaniu mieszkańców, cały czas przybywa pamiątek, Izba udostępniana jest chętnym do odwiedzania, wizyty należy wcześniej uzgodnić z Panią Dyrektor przedszkola.

Adres:
IZBA HISTROII ŚNIAT
ul. Fr. Ratajczaka 8
64-050 Wielichowo
tel. (061) 44 34 207

sniat_04
sniat_05
sniat_07
sniat_08
sniat_09
sniat_10
sniat_11
sniat_12