sn05

Pomnik Franciszka Ratajczaka w Śniatach

11 listopada 1928 roku w 10 lecie wskrzeszenia Ojczyzny na uroczystości lokalnej w Śniatach ogłoszono postanowienie dotyczące wybudowania pomnika ku upamiętnieniu tegoż wydarzenia. Starsza młodzież tutejsza wspólnie ze szkołą postanowiła wystawić pomnik dla poległych z tutejszej wioski.

W 1988 r. społeczność Śniat w hołdzie bohaterowi Powstania Wielkopolskiego wybudowała pomnik, do którego Urząd Gminy Wielichowo ufundował tablicę pamiątkową 29 listopada 1988 r. w 70 rocznicę Powstania Wielkopolskiego nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie pomnika.

W 2000 r. sołtys Śniat – Eugeniusz Tomczak powołał “Komitet Renowacji Pomnika”, który dokonał jego przebudowy. Ponowne odsłonięcie nastąpiło 27 grudnia, podczas uroczystego apelu, w 82 rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Od tego czasu w dniach szczególnie uroczystych dla kraju, regionu czy też wsi Śniaty, społeczność oddaje hołd bohaterowi.

pom03

Pomnik ku upamiętnieniu bahaterskiej śmierci poległych w latach 1918 – 1919 w walce o wolność i niepodległość ojczyzny pomink zbudowny w 1923 r., zburzony przez hitlerowców w 1941 r., wznowiony w 1947r.

pom01

Pamiątkowy kamień, na cześć bohaterów walk o wolność narodu, odsłonięcie nastąpiło w 550 rocznicę nadania praw miejskich w 1979r.

pom03

Pomnik na część bohaterom i męczennikom 1939 – 1945.