Komunikaty o przerwach w dostawie energii elektrycznej w poszczególnych rejonach energetycznych:

ENEA Operator Sp. z o. o. Oddział Dystrybucji Poznań
Rejon Dystrybucji Opalenica
ul. 5 Stycznia 8
64-330 Opalenica
tel. 061 44 79 000
faks 061 44 79 001

Odział Główny w Poznaniu - Rejon Opalenica