Skład Rady Miejskiej Wielichowa na kadencję 2014-2018

Genowefa Feldgebel
Przewodnicząca Rady Miejskiej Wielichowa

Lucyna Suszka
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Wielichowa

Wojciech Szefler
Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Wielichowa

Jolenta Elsner

Tomasz Frąckowiak

Paweł Gajewski

Zbigniew Galusik

Jerzy Kostrzewa

Michał Kostrzewa

Stanisław Marciniak

Florian Matysiak

Paweł Michalski

Jacek Piechota

Paweł Śledź

Piotr Węglarz

Składy Rad Miejskich w latach 1990 - 2018