Skład Rady Osiedla Miasta Wielichowa na kadencję 2014 – 2018

Marian Rudzki
Przewodniczący Rady Osiedla

Michał Szała
Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla 

Paweł Gajewski
Członek Zarządu Rady Osiedla 

Paweł Michalski
Członek Zarządu Rady Osiedla 

Zbigniew Paluch
Członek Zarządu Rady Osiedla 

Monika Stopa
Członek Zarządu Rady Osiedla 

Marian Banach

Juliusz Bednarczyk

Dorota Charczuk

Jacek Marciniak

Piotr Lajsner

Stanisław Łupicki

Zygmunt Mocek 

Sabina Paul

Joanna Wróbel-Szała