Na terenie Gminy występuje 5 udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego oraz 2 złoża surowców ilastych. Spośród udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego eksploatowane są: "Ziemin", "Reńsko I", "Reńsko II" i "Reńsko IV". Reńsko III nie jest eksploatowane z powodu położenia na terenach leśnych. Złóż ceramiki budowlanej "Wilkowo Polskie" i "Augustowo" w chwili obecnej się nie eksploatuje. W Wielichowie rozpoznano także złoża torfu, które zakwalifikowano jako złoża o zasobach szacunkowych. Złoża te również nie są ekspolaotowane.

Gmina Wielichowo znajduje się w rejonie poszukiwania złóż gazu ziemnego. Nowo odkryte złoża "Wielichowo", "Ruchocice" i "Brońsko" znajdują się w fazie rozpoznania. Zasoby tych złóż szacuje się na:

  • złoże "Wielichowo" ~ 1,6 mld m3

  • złoże "Ruchocice" ~ 1,0 mld m3

  • złoże "Brońsko" ~ 15,4 mld m3.

Położone w strefie od Kościana do Nowego Tomyśla złoża gazu ziemnego (w tym Gmina Wielichowo) będą miały istotne znaczenie dla zaopatrzenia w gaz tego rejonu w okresie 10-20 lat.