Szkoły parafialne stanowiły przedmiot żywej troski ze strony wyższego duchowieństwa, przyjąć możemy za pewnik, że szkoła parafialna istniała tutaj o wiele wcześniej niż dowodzi o niej pierwsza wzmianka.
Istnienie szkoły w Wielichowie możemy stwierdzić już w latach 1605 - 10 /na podstawie materiałów z archiwum/. Rządcą jej był wówczas dzwonnik, a zatem niewątpliwie kościelny imieniem Urban. Dalsze wzmianki o szkole spotykamy dopiero w 1778 r. Mieszczanie użalali się przed ks. Gliszczyńskim kanonikiem poznańskim, że szkoła wzniesiona przed kilku laty ich pracą została im odebrana. Kanonik zapewniał ich, że zostanie im oddana w roku następnym. Mimo to szkoła wielichowska podczas drugiego rozbioru Polski była nieczynna. Przez następnych kilka lat znów nic nie wiadomo o szkole. Pewność, że szkoła istniała później daje wzmianka z 1801 r. o nauczycielu. Był nim Stuller. Wynagrodzenie jego wynosiło 50 tal na rok, poza tym pobierał od każdego ucznia dwa grosze na opał i korzystał z ogrodu szkolnego.
Ponieważ dawna szkoła wywróciła się, trzeba było lokal szkolny wynająć. Dla 34 uczniów starczyła jedna izba. Mieściła się ona w domu przy ul. Grodziskiej, na którego miejscu wznosi się kamienica nr 6.

Na podstawie książki Adama Henryka Kaletki  "Z przeszłości miasta Wielichowa 1429 - 1929"