Obszar Gminy leży w granicach XV Środkowo-wielkopolskiego regionu klimatycznego Polski, wyznaczonego na podstawie częstości występowania różnych typów pogody. Cechą charakterystyczną pogody tego regionu jest występowanie znacznej ilości dni ciepłych, a zarazem pochmurnych, ale bez opadu. Podobnie występują częściej dni z pogodą przymrozkowi, bardzo chłodną, ale bez opadów.

warunki.klimatyczne1

Klimat Gminy znajduje się pod wpływem mas powietrza oceanicznego. Charakteryzuje się on większą roczną amplitudą powietrza, wczesną wiosną, długim latem, łagodną zimą małą i krótko trwającą pokrywą śnieżną. Zima trwa tu około 75 dni, a lato około 94 dni. Liczba dni pogodnych wynosi 60, pochmurnych 110.

warunki.klimatyczne2

Gmina Wielichowo położona jest w rejonie o najniższym w Polsce opadzie atmosferycznym. Średni roczny opad, podany na podstawie obserwacji wieloletnich (1955-1980), wynosi w rejonie Grodziska Wlkp. 615 mm i Opalenicy 586 mm. Najbardziej wilgotnymi miesiącami są: lipiec, czerwiec i sierpień, natomiast najmniej opadów przypada na luty, marzec i styczeń.

Na terenie Gminy przeważają wiatry zachodnie i południowo-zachodnie, natomiast najrzadziej wieją watry północne. Średnia prędkość wiatru wynosi 2m/sek.

warunki.klimatyczne3
warunki.klimatyczne4

Klimat lokalny zróżnicowany jest w zależności od morfologii terenu. Najkorzystniejszy klimat lokalny posiada Wał Lwówecko-Rakoniewicki. Większą wilgotnością powietrza i częstymi mgłami charakteryzują się tereny położone w dolinie Obry i na Równinie Opalenickiej.