wielichowo z lotu ptaka

Gmina Wielichowo jest jedną z pięciu gmin powiatu grodziskiego i usytuowana jest w jego południowej części. Gmina zajmuje powierzchnię 123,57 km2 i ma charakter miejsko-wiejski. Gminę zamieszkuje około 7.000 mieszkańców, z czego 74% mieszka na terenach wiejskich, natomiast pozostała część to mieszkańcy miasta. Wielichowo należy do gmin o średnim poziomie zaludnienia (65 osób/km2), co jest wartością mniejszą niż średnia krajowa (112 osób/km2), ale wartość ta zbliżona jest do takiej, jaką charakteryzuje się większość gmin miejsko-wiejskich województwa. Sieć osadniczą gminy tworzą miasto Wielichowo i 20 wiejskich jednostek osadniczych, w tym 15 wsi sołeckich.

Wielichowo to gmina o zdecydowanie rolniczym charakterze - użytki rolne zajmują 81% jej powierzchni. Rolnictwo jest podstawą utrzymania mieszkańców; od lat 60-70-tych w znacznej mierze jest ono nastawione na uprawę pieczarek. Wyrazem znaczenia uprawy pieczarek w gospodarce gminy może być organizowane rokrocznie Święto Pieczarki. Z upływem lat program wzbogacany jest o nowe elementy, mające na celu przekształcenie święta w ogólnopolskie spotkania pieczarkarzy.

Siedzibą władz gminy jest miasto Wielichowo, pełniące również funkcję usługową dla mieszkańców gminy. Na obszarach wiejskich dominuje funkcja rolnicza we wszystkich jednostkach osadniczych. Pozarolnicza funkcja - produkcyjna - występuje we wsiach: Wielichowo - Wieś, Augustowo, Łubnica i Ziemin. Na sferę społeczną i gospodarczą zachodniej części gminy pewien wpływ wywiera bliskie położenie Rakoniewic - miasta większego od Wielichowa i korzystniej usytuowanego pod względem powiązań komunikacyjnych (przy drodze krajowej nr 32). Z kolei silna wieś Wilkowo Polskie oddziałuje na wsie położone w sąsiednich gminach Śmigiel i Przemęt.

Przyszłość Wielichowa należy nadal wiązać z rozwojem rolnictwa i jego otoczenia, w szczególności pieczarkarstwa, z uwagi na dobre tradycje gminy w tym zakresie. Charakter gminy pozwala także rozwinąć funkcje pozarolnicze, przede wszystkim rzemiosło i usługi.

Wykaz miejscowości wraz z liczbą mieszkańców (stan na dzień 31 grudnia 2016 r.)

Lp Miejscowość Liczba mieszkańców
1 Augustowo 94
2 Celinki 99
3 Dębsko 367
4 Gradowice 586
5 Helenopol 9
6 Łubnica 767
7 Piotrowo Wielkie 175
8 Prochy 195
9 Pruszkowo 132
10 Reńsko 125
11 Śniaty 636
12 Trzcinica 327
13 Wielichowo 1801
14 Wielichowo-Wieś 290
15 Wilkowo Polskie 902
16 Zielęcin 325
17 Ziemin 207
  Razem 7037

Jednostki organizacyjne

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Wielichowie
ul. Rynek 5
64-050 Wielichowo
tel. 614433094
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyrektor: Wiesław Daktera

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wielichowie
ul. Pocztowa 16
64-050 Wielichowo
tel. 614421283
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: http://www.wielichowo.opsinfo.pl/
Kierownik: Maria Popa

Centrum Kultury w Wielichowie
ul. Pocztowa 16
64-050 Wielichowo
tel. 614433199
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: http://ckwielichowo.pl/
Dyrektor: Jan Grześ

Biblioteka w Wielichowie
ul. Pocztowa 16
64-050 Wielichowo
tel. 614433096
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Biblioteka w Wilkowie Polskim
Wilkowo Polskie, ul. Nowina 2
64-050 Wielichowo
tel. 614434327

Oświata

Zespół Szkół im. Polskich Noblistów w Wielichowie
ul. Kościelna 7a
64-050 Wielichowo
tel. 614433016
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: http://www.zswielichowo.pl/
Dyrektor: Bogumiła Andrzejewska

Szkoła Podstawowa im. Polskich Poetów w Łubnicy
Łubnica, ul. Szkolna 4
64-050 Wielichowo
tel. 614433072
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: http://www.splubnica.szkolnastrona.pl/
Dyrektor: Celina Mołdrzyk

Szkoła Podstawowa im. Kompanii Wilkowskiej Powstańców Wielkopolskich w Wilkowie Polskim
Wilkowo Polskie, ul. Kościańska 2
64-050 Wielichowo
tel. 614434096
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: http://www.spwilkowopolskie.eu/
Dyrektor: Katarzyna Borkowska

Szkoła Filialna w Śniatach
Śniaty, ul. Szkolna 3
64-050 Wielichowo
tel. 614434192
Dyrektor: Bogusława Mańkowska

Stowarzyszenie Gospodarczo-Edukacyjne "Dobro Dziecka"
Gradowice, ul. Szkolna 20
64-050 Wielichowo
tel. 614433260

Przedszkole  "Świat Bajek" w Wielichowie
ul. Łąkowa 66
64-050 Wielichowo
tel. 614433049
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: http://www.przedszkole-wielichowo.pl/
Dyrektor: Małgorzata Rogozińska

Przedszkole w Łubnicy
Łubnica, ul. Dożynkowa 4
64-050 Wielichowo
tel. 614433137
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: http://www.przedszkole-lubnica.edu.pl/
Dyrektor: Wioletta Kałek

Przedszkole "GACEK"w Śniatach
Śniaty, ul. Ratajczaka 8
64-050 Wielichowo
tel. 614434207
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: http://www.przedszkolesniaty.pl/
Dyrektor: Lidia Frąckowiak

Przedszkole w Wilkowie Polskim
Wilkowo Polskie, ul. Główna 1
64-050 Wielichowo
tel. 614434273
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona internetowa: http://www.przedszkolewilkowopolskie.pl/
Dyrektor: Marzenna Skrzypczak