Na terenie Gminy można znależć wiele obiektów które mają wartość zabytkową. Należą do nich między innymi:

Obiekty ujęte w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:

t_zabytki_01

Prochy – grodziska.

 • Prochy – dwór, grodzisko wklęsłe, kościół św. Mikołaja, wyposażenie kościoła
 • Reńsko – grodzisko wczesnośredniowieczne
 • Trzcinica – grodzisko
 • Wielichowo – kościół św. Magdaleny, kościół cmentarny Narodzenia NMP, pałac, park, wyposażenie kaplicy św. Walentego, wyposażenie kościoła św. Magdaleny, wyposażenie kościoła cmentarnego, zespół folwarczny
 • Wilkowo Polskie – drzwi drewniane, dzwonnica, kościół św. Jadwigi wraz z wyposażeniem, pałac, budynki gospodarcze, kuźnia, plebania,
 • Zielęcin – kościół św. Klemensa, osada wczesnośredniowieczna, zespół pałacowo-folwarczny
 • Ziemin – grodzisko wczesnośredniowieczne

Obiekty objęte ochroną, cenne kulturowo, według wykazu Wojewódzkiego Oddziału Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Poznaniu:

 • Układ urbanistyczny miasta Wielichowa (XV – XIX w.)
 • Zespoły pałacowo-folwarczne:
t_zabytki_02

Pałac w Wielichowie

 • Wielichowo – pałac, park krajobrazowy, ogrodzenie i brama; folwark: rządcówka, stajnie (2), obora, stodoła, spichlerz, gorzelnia; kolonia mieszkalna: czworak, ośmiorak

t_zabytki_03

Pałac – Wilkowo Polskie

 • Wilkowo Polskie – pałac, park krajobrazowy; folwark: rządcówka, obora, stodoła, spichlerz, dwojak, ośmiorak

t_zabytki_04

Pałac wg. Durczykiewicza, Zielęcin, całkowicie przebudowany po '45.

t_zabytki_05

Zespół pałacowo-folwarczny od strony Wielichowa, Zielęcin

 • Zielęcin – pałac (przebudowany całkowicie po 1945r.), park krajobrazowy; folwark: rządcówka i kuchnia pałacowa, dom dla pracowników sezonowych, stajnia, obory (3), stodoły (3), czworak

 • Ziemin – rządcówka, stajnia i wozownia obora, chlewnia, ośmiorak

Zespoły dworsko-folwarczne:

t_zabytki_06

Prochy – dwór, aktualnie remontowany.

 • Prochy – dwór, oficyna, domek ogrodnika, park krajobrazowy (pozostałości); folwark: stajnia, budynek inwentarski, owczarnia, stodoła, obora i dom oborowego, spichlerz, sieczkarnia, domy pracownicze (3)

Zespoły folwarczne:

 • Dębsko – rządcówka, dom pracowników folwarcznych

 • Gradowice – dom folwarczny

 • Łubnica – stajnia, obora, stodoła

 • Mokrzec – stajnia, stodoła

 • Śniaty – dworek rządcy, stajnia (folwark Śniaty I), dom folwarczny (pozostałości folwarku Śniaty II)

 • Wielichowo – dom pracowników folwarcznych, dom pracowników folwarcznych z budynkiem gospodarczym, obora, budynek inwentarski, stodoła

 • Ziemin – rządcówka, stajnia i wozownia,obora, chlewnia ośmniorak

Zespoły sakralne:

 • Prochy – kościół p.w. św. Mikołaja, dzwonnica, ogrodzenie, plebania, brama do ogrodu

 • Wielichowo – kościół p.w. św. Marii Magdaleny, plebania; kościół p.w. św. Narodzenia NMP, kostnica, ogrodzenie i brama

 • Wilkowo Polskie – kościół p.w. św. Jadwigi, wieża obronna, brama, ogrodzenie, plebania, obora, stodoła

 • Obiekty sakralne:

 • Wielichowo – kościół ewangelicki (pozostałości), kaplica św. Walentego

 • Zielęcin – kościół p.w. św. Klemensa

 • Obiekty użyteczności publicznej:

 • Dębsko – remiza strażacka, szkoła

 • Gradowice – szkoła (4 obiekty)

 • Łubnica – szkoła, gospoda

 • Piotrowo Wielkie – szkoła (budynek szkoły i 2 budynki gospodarcze)

 • Prochy – szkoła (budynek szkoły i budynek gospodarczy)

 • Pruszkowo – szkoła

 • Reńsko – szkoła (3 obiekty)

 • Śniaty – szkoła (2 obiekty), zajazd, karczma

 • Trzcinica – szkoła (budynek szkoły i 2 budynki gospodarcze)

 • Wielichowo – ratusz, szkoła, poczta, bank, dworzec kolejki wąskotorowej, gospoda

 • Wilkowo Polskie – zajazd

 • Zielęcin – szkoła

 • Ziemin – szkoła (budynek szkoły i 2 budynki gospodarcze)

 • Obiekty przemysłowe i magazynowe:

 • Augustowo – zespół cegielni (cegielnia komin, dom)

 • Gradowice – kuźnia

 • Śniaty – wiatrak koźlak

 • Wielichowo – młyn

 • Wilkowo Polskie – piekarnia (dom, budynek gospodarczy), kuźnia, wiatrak koźlak

 • Ziemin – kuźnia

 • Domy i zagrody

 • Cmentarze:

 • Czynne – rzymsko-katolickie: Prochy, Wielichowo, Wilkowo Polskie, Zielęcin, Ziemin

 • Zamknięte – rzymsko-katolickie: Prochy, Wilkowo Polskie; ewangelickie: Prochy, Pruszkowo, Reńsko, Wielichowo

 • Parki krajobrazowe: Prochy, Wielichowo, Wilkowo Polskie, Zielęcin.